Hondenpoot in kinderland.

Hondenpoot in kinderland.

 

150 duizend bijtincidenten per jaar, waarvan 75 duizend bij kinderen. Van die 75 duizend bijtincidenten staat de ouder/oppas op slechts een meter afstand. Dit zijn heftige cijfers.

Reden van de bijtincidenten:

-Territoriaal

-Resource holding (baas, bal, voer)!!!

-Angst en onzekerheid

-Hormonaal/medisch

-Rederectie (hoog in opwinding)!!!

(En is het eigenlijk niet de eigenaar die signalen niet herkent of niet respecteert?)

 

Motivatie resource holding:

Hond wil controle op beweging.

Wil graag meedoen met knuffelen/spelen

De bal.

Eten. 

Wel doen!

·       Herken de bronnen die jouw hond belangrijk vindt.

·       Leer je hond de “los” en “hier.”

·       Leer je hond de “apport.” (Zie onze insta hiervoor)

·       Investeer in de kennis van je kind.

·       Betrek je kind bij de juiste dingen.

·       Bied je kind een activiteit aan met je hond. Dit wordt een positieve ervaring. Bijv. samen het etensbakje klaarmaken.

·       Spreek spelregels af.

·       Las een time out in tijdens het spelen.

·       Tref voorbereiding voor een verjaardag/feestje. Doe de hond naar een veilige plek

·       Let op hoeveel stress de hond ervaart.

·       Overleg met je kind dat die de hond 2 keer wat vraagt en als de hond niet luistert dat het kind weer naar de ouders komt.

Niet doen!

·       Overvraag niet. Geen overdosis aan prikkels.

·       Hond alleen laten met je kind.

 

Motivatie territoriaal:

Specifieke eigenschappen.

Drang tot verdedigen.

Eigen plek toe eigenen.

 

Wel doen.

·       Kijk naar ras specifieke eigenschappen.

·       Wat is het doel van jou met jou hond.

·       Maak een activiteit van verplichtingen.

 

Medisch en hormonaal

Pijn e.d.

Schijnzwanger

Loops

 

Gezondheid

Doe wekelijks een check.

Leer je kinderen wanneer je hond rust.

Betrek je kind bij het medische aspect.

Train je hond in rust nemen op commando.

Geef je kind zorgtaakjes zoals pilletjes pakken.

 

Welke rol heb je als ouders/verzorgers/opa’s en oma’s?

·       Wat kan een kind aan!

·       Stress signalen van een hond een kind aanleren is te moeilijk om te begrijpen.

·       Investeer in de kennis van je kind. Je leert je kind ook dat hij niet aan het vuur mag zitten of niet met een vreemde meegaat, dus waarom niet hoe je met een hond omgaat. 

 

·       Geen keuze geven

·       Vertel precies wat niet mag

·       Bijvoorbeeld:

1.      Niet aan de bal zitten als de hond de bal heeft.

2.     Niet aan zijn speelgoed zitten.

3.     Niet naar de hond toe als die ligt te slapen.

4.     Alleen samen met ouders met de hond spelen.

5.     Niet boven op de hond gaan zitten.

6.     Niet alleen de hond uitlaten.

7.     Niet over de hond hangen, ook laat hij alles toe.

8.     Niet op de hond zitten.

Etc. Etc.

 

0-2 jaar

Het lichaamsbesef van een kind onder de 2 jaar is nog heel summier. Heeft geen besef dat zijn/haar handje je slaat en dat dat niet mag.

Ze beseffen niet dat het lichaam iets is.

Wat je wel kan verwachten:

Korte instructies geven. Bijvoorbeeld: Nee en dan afleiden.

 

2-4 jaar

Ze krijgen nu zelfbesef. Ik ben bijzonder.

Ik mag zelf dingen bepalen.

Dit is van mij. Strijd over spullen.

Ze leven in een eigen bubbel.

Geen besef over het verdriet van een ander.

Er wordt niks gedeeld.

Ze kennen geen schaamte.  

Wat je wel kan doen:

Zorgtaakjes samendoen. Ze kunnen onderscheiden welk speelgoed van hun is en welke van de hond.

 

4-6 jaar

Kleuters begrijpen de wereld steeds beter.

Vragen vaak waarom.

Probeer zo goed mogelijk antwoord te geven en krijg je elke keer dezelfde vraag beantwoord dan ook hetzelfde.

De kleuter begrijpt geen emoties van een hond waar die zelf niet bij was.

Hij begrijpt geen stresssignalen.

Achteraf begrijpt hij wel dat hij het dier pijn heeft gedaan toen die hem aan de staart trok.

Het verschil tussen plagen en lief zijn beseffen ze en ook grommen en blaffen.

 

6-8 jaar

Het kind verlangt naar vriendjes en contact.

Wordt stoer en wil populair zijn.

Wil graag meebeslissen.

Zijn zelfstandigheid en weerbaarheid groeit.

Hij kan nog niet alleen thuisblijven met de hond.

Niet alleen de hond uit laten.

Begrijpt welke afspraken er zijn/worden gemaakt.

Wil graag vertellen aan de vriendjes over zijn hond.

Begrijpt dat de hond kan reageren als je hem pijn doet.

 

Investeer in je kind. Investeer in het uitleggen van de situaties. Investeer in het managen van situaties. Investeer in het opvoeden betreffende je kind/versus hond. Investeer in managen van situaties als er vriendjes/familie komen.

 

Wees duidelijk. Maak afspraken.

Niet aan de hond komen als die slaapt!

Niet de hond zomaar aaien als die ligt!

Niet de hond kusjes geven!

Etc. etc.

Maar maak ook activiteiten wat het kind wel mag doen!

Samen de voerbakjes vullen

Samen het mandje schoonmaken e.d.

In deze hand-out hebben we ons natuurlijk laten onderwijzen door mensen die gespecialiseerd zijn in kind-hond situaties.

We moeten te allen tijde beseffen dat een hond een hond is en geen mens. Op heel veel gebieden lijken ze ontzettend op ons maar als het dier niet goed begrepen/gelezen wordt, om welke reden dan ook, dan heeft het een arsenaal aan wapens en kan het flink schade veroorzaken. Bijna altijd krijgt de hond de schuld. Het is aan ons de grote taak om dit te voorkomen.

Ga respectvol om met je hond en laat je kinderen dat ook doen!

 

Maddies Hondenschool